Maailma muuttuu – yhdistyksenkin tulee muuttua

Diabetesseura Plasman kevätkokous järjestettiin lauantaina 14.4. Helsingissä. Kiitos kaikille sekä läsnäolleille että verkossa osallistuneille. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Noona Leppinen, Diabetesseuran uusi jäsen. Noona on vaikuttanut pitkään muun muassa Nuorten Diabetesyhdistyksessä ja kokouksen vetäminen sujui mallikkaasti, erityiskiitos Noonalle.

Kokouksessa käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat eli vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle. Kokouksessa vahvistettiin myös vuoden 2017 hallituksen vuoden 2018 hallitukselle valtuuttama toimintasuunnitelma koskien vuotta 2018.

Kokouksen kohtana kahdeksan käsiteltiin hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi. Hallitus oli todennut, että neljättä vuotta toimivan yhdistyksen sääntöjä olisi syytä hiukan tarkastella ja päivittää niiltä osin, kuin ympärillä pyörivä maailma sitä vaatisi. Hallitukselle vuosi 2017 oli ollut haasteellinen ja katsottiin tarpeelliseksi kasvattaa hallituksen minimikokoa kolmesta viiteen. Näin muun muassa vältetään tilanne, jossa minimihallitus yhden jäsenensä poistuessa ei enää olisi päätösvaltainen.

Hallitus esitti myös, että kevät- ja syyskokouskäytännöstä siirryttäisiin yhden vuosikokouksen käytäntöön, jolloin käsiteltäisiin aiemmin kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Yhdistyksen tilikausi säilyisi kalenterivuotena, mutta hallituksen toimintakausi olisi vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus esitti tarkennuksen siihen, että etäyhteydellä vuosikokoukseen osallistuvalla jäsenellä ei olisi äänioikeutta suljetussa äänestyksessä tai henkilövaalissa. Kokouksessa esitettiin lisäämään sääntöihin kohta valtakirjalla osallistumisesta. Aiempien sääntöjen mukaan tämä ei ole ollut mahdollista, mutta yhdistyksen kasvaessa toivottiin koko Suomen alueella toimivan yhdistyksen tarjoavan äänioikeutta myös etänä osallistuville tai niille, jotka eivät pääse millään yhteydellä paikalle.

Sekä sääntöjen muuttuminen että yhdistyksen purkaminen on ollut sääntöjen mukaan mahdollista yhdessä kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kevätkokousväki kävi hedelmällistä keskustelua asiasta ja jäsenet esittivät huolensa siitä, että kasvava yhdistys voitaisiin purkaa vain yhdessä kokouksessa. Kevätkokous päätti eritellä nämä kaksi asiaa ja lisätä sääntöihin uuden pykälän, jolloin sääntömuutos on jatkossakin mahdollista yhdessä kokouksessa, mutta yhdistyksen purkaminen vaatii kaksi peräkkäistä kokousta.

Kaikkien näiden muutosten lisäksi kevätkokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotus yhdistyksen nimen muuttamisesta. Hoitohenkilökunnalta ja myös tyypin 1 diabeetikoilta kantautuneet kommentit olivat saaneet hallituksen pohtimaan Plasma-nimen ymmärrettävyyttä. Diabetesseuralla tiedettiin olevan hyvä maine myös tyypin 1 diabeetikoiden piirien ulkopuolella, mutta hallitus koki tarvetta nimen kokonaisuuden kirkastamiseen ja selkeyttämiseen. Tällä haluttiin tuoda yhdistys tyypin 1 diabeetikoiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa helpommin ymmärrettäväksi. Kevätkokous päätti nimenmuutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Seuraava askel on viimeistellä sääntömuutoksen kirjoitusasu ja toimittaa se Patentti- ja rekisterihallitukselle. Sääntömuutos tulee voimaan, kun muutos on merkitty yhdistysrekisteriin. Nimenmuutoksesta luonnollisesti seuraavan yhdistyksen visuaalisen ilmeen päivityksen tulette näkemään pikkuhiljaa tämän vuoden aikana.

Kiitos vielä kerran kaikille kokoukseen osallistujille. Toivottavasti näemme teidät sekä muut jäsenemme tulevissa tapahtumissamme!

Terveisin
Nelli Bäckman
puheenjohtaja
Diabetesseura T1D ry